On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Sunday, April 17, 2011

Z Polskiej Publicystyki - Letigimacja władzy

Rafał A. Ziemkiewicz w swoim najnowszym artykule na RP.pl przypomina czytelnikom o niezbyt eleganckim zachowaniu Lecha Wałęsy, Adama Michnika i innych wobec legalnie wybranego rządu Jarosława Kaczyńskiego. Okazją do tego było utyskiwanie "autorytetów", ze Jarosław Kaczyński „stara się delegitymizować demokratycznie wybrane władze”. Przypomnę tutaj, że Walesa, Michnik, Mazowiecki i sp. Geremek robili to na łamach europejskich gazet przybliżając Europejczykom realia polskiej "wojny na górze".

Polecam ten artykuł zaczynający się od ironicznych slow:
Jarosław Kaczyński „stara się delegitymizować demokratycznie wybrane władze”, zauważyły autorytety. Proszę, proszę. Okazuje się, że nawet wybitny intelektualista jest w stanie zauważyć zło, jeśli dać mu na to odpowiednio dużo czasu i jeśli oczywiście zła tego dopuści się endecki ciemnogród.