On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, May 13, 2011

Sprawa wiz do USA - "tak się nie traktuje przyjaciół"

Będziemy nadal nalegać, aby prezydent Barack Obama dotrzymał obietnicy zniesienia wiz do USA dla Polaków - powiedzieli członkowie Kongresu amerykańskiego po spotkaniu z ambasadorem RP w Waszyngtonie Robertem Kupieckim. link