On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, October 10, 2013

Kraj pół etatow

Według ekonomistów 97% nowych miejsc pracy stworzonych w USA w tym roku to praca na pół etatu.

Ponieważ prezydent Obama jest bardzo dumny ze swoich osiągnięć to możemy mu za to podziękować.