Thursday, October 10, 2013

Kraj pół etatow

Według ekonomistów 97% nowych miejsc pracy stworzonych w USA w tym roku to praca na pół etatu.

Ponieważ prezydent Obama jest bardzo dumny ze swoich osiągnięć to możemy mu za to podziękować.