On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, December 16, 2014

Rosja przeprowadziła duże manewry w Kaliningradzie

Już wiemy co sprowokowało Litwę do postawienia swoich wojsk w stan gotowości bojowej. Rosja przeprowadziła w pobliżu naszych granic dość duże manewry wojskowe swojej armii w Kaliningradzie w tym manewry wojsk rakietowych.

Rosyjska armia i media są pewne ze NATO nie wykryło tych manewrów.