On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, May 22, 2017

Pomóżmy repatriantom

1936 - Poles from Ukraine forcefully moved to Kazakhstan.
Jeśli repatriacja Polaków z Kazachstanu ma przyśpieszyć, to naszych rodaków w tym kraju trzeba wspomóc już teraz, umożliwiając im kontakt z polską kulturą – twierdzi Fundacja Joachima Lelewela. A taki kontakt będzie możliwy dzięki Internetowi. (Powyższy link pozwoli Ci także znaleźć stronę crowdfunding gdzie możesz złożyć dotacje używając dla przykładu PayPal.)