Monday, May 22, 2017

Pomóżmy repatriantom

1936 - Poles from Ukraine forcefully moved to Kazakhstan.
Jeśli repatriacja Polaków z Kazachstanu ma przyśpieszyć, to naszych rodaków w tym kraju trzeba wspomóc już teraz, umożliwiając im kontakt z polską kulturą – twierdzi Fundacja Joachima Lelewela. A taki kontakt będzie możliwy dzięki Internetowi. (Powyższy link pozwoli Ci także znaleźć stronę crowdfunding gdzie możesz złożyć dotacje używając dla przykładu PayPal.)