Thursday, June 1, 2017

Ameryka odrzuca paryskie porozumienie klimatyczne

Trump nie zgadza się na transfer miejsc pracy i bogactwa z USA do Europy, Chin i Indii. Prezydent zapowiedział renegocjacje umowy i jeśli będą one dogodne to porozumienie zostanie podpisane a jeśli nie to trudno.