On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, June 1, 2017

Ameryka odrzuca paryskie porozumienie klimatyczne

Trump nie zgadza się na transfer miejsc pracy i bogactwa z USA do Europy, Chin i Indii. Prezydent zapowiedział renegocjacje umowy i jeśli będą one dogodne to porozumienie zostanie podpisane a jeśli nie to trudno.