On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, October 24, 2017

Reporter MSNBC pojechał zrobić reportaż krytyczny wobec "muru Trumpa", to co się wydążyło zatkało wszystkich

Reporter MSNBC przeprowadzał wywiad z przedstawicielem Straży Granicznej na temat widocznych w tle prototypów muru granicznego gdy nadjechał konny patrol aby zatrzymać trzy osoby które właśnie przeskoczyły istniejący plot graniczny. Gdy reporter poprosił o wyjaśnienie funkcjonariusz wyjaśnił ze coś takiego zdarza się codziennie.