On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, March 1, 2018

Nagonka na Polskę wcale się nie skończyła, przybiera na sile (także dzięki jednej z partii opozycyjnych)

Oto tytuły z ostatnich 24 godzin:
- Organizacja obrony praw człowieka myśli o ostrzeganiu Żydów przed wyjazdami do Polski
Żydowska grupa praw człowieka z siedzibą w USA stwierdziła, że rozważa odradzanie Żydom wyjazdy do Polski, ponieważ mogą oni się spotkać  "z rosnącym zagrożeniem" dla ich bezpieczeństwa z powodu nasilenia się antysemityzmu. Centrum Szymona Wiesenthala, nazwane imieniem słynnego łowcy nazistów, stwierdziło, że rozważa ostrzeżenie Żydów przed podróżą do Polski, chyba że odwiedzą rodzinne groby lub pomniki ofiar holokaustu. 
Rights group considering warning Jews against travelling to Poland 

- Eurodeputowani uruchamiają Artykuł 7 przeciwko Polsce
Euro posłowie zatwierdzili uchwałę 422-147, która popiera decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu przeciwko Polsce art. 7 w związku z uchwaleniem reform konstytucyjnych podważających niezawisłość sądownictwa. W tekście wzywa się również Radę do "szybkiego ustalenia", czy Polska jest zagrożona poważnym naruszeniem prawa UE. 
Niewiążąca rezolucja Parlamentu ma przede wszystkim wywierać presję na państwa członkowskie. Szanse na pozbawienie Polski praw do głosowania są niewielkie, ponieważ wszystkie inne państwa członkowskie UE musiałyby się zgodzić, a Węgry od dawna już twierdzą, że zawetują taki krok.  
MEPs back triggering Article 7 against Poland  
Według Wprost do przyjęcia rezolucji wzywała m.in. Nowoczesna.