Thursday, March 1, 2018

Rezolucja ws. Polski przyjęta. PE poparł działania KE

Parlament Europejski poparł w rezolucji działania Komisji Europejskiej wobec Polski ws. praworządności. Wcześniej do przyjęcia rezolucji wzywała m.in. Nowoczesna.