Sunday, May 6, 2018

Open letter to the Polish community in Jersey City / List otwarty do Polonii w Jersey City

PILNE: Przeniesienie pomnika Katyńskiego zablokowane!
BREAKING: The move of the monument has been blocked in court!Dear friends,

If you are Polish, proud to be Polish, want your children and grandchildren to be proud of their Polish heritage, then let's move Mr. Fulop to the only place he belongs, the unemployment line. It's time we show opportunistic politicians that we are tired of their schemes to become popular on Twitter and Facebook at our expense. 

Let's educate them that current Polish government is not rewriting the Poland's role in the Holocausts. It is correcting it because it was falsified by German propaganda from the moment they committed the crime until now. We are tired of opportunistic politicians, mostly from the Democrats party, collaborating with German and Russian propaganda. We are tired of opportunistic politicians from the DNC who collude with Putin and Russians  against the good name of the proud nation that for nearly 1000 years sheltered Jews against persecution in nearly entire Europe. 

It is not a coincidence that the monument Steven Fulop wants to hide from the view is documenting the Russian role in the World War II. This may be the only monument on the entire American continent that tells people of all ages and backgrounds that the Soviet Union helped Nazi Germany to start the WWII and that they brutally broke all the laws that govern our civilization, like we don't kill POWs (as it happened in Katyn) - because people won't learn that from the history books written, rewritten and re-rewritten by pro soviet liberals.  

Dear friends, let's stop mayor Fulop from moving Katyn monument and let's vote him out of office instead. He does not belong there.


Sincerely,
K Trelski, Part-time editor and publisher of PoloniaNews in New Britain, Connecticut.
(BTW Mr Fulop, my family hid a Jewish family from German Nazis.)


UPDATES:

  1. Today the president of the IPN (Institute of National Remembrance) appealed to the American Polonia (Polish Community) not to vote for Steven Fulop, the mayor of Jersey City, and/or his party. The appeal relates to the plans to remove the Katyn Monument from Exchange Place in Jersey City. - Not one Polish vote for the mayor - said Dr. Jarosław Szarek. - Whether this monument will remain in this place is a litmus test of whether the Polish state is a serious state - he added.
  2. If they go forward I propose that we don't give one vote to anyone from the Democratic party in this year's elections anywhere in this country.

Drodzy rodacy, 

Jeśli jesteście dumni z tego, że jesteście Polakami,  jeśli chcecie, aby wasze dzieci i wnuki były dumne ze swojego polskiego dziedzictwa, to przenieśmy pana Fulopa do jedynego miejsca, w którym on należy, do linii bezrobocia. 

Czas pokazać oportunistycznym politykom, że jesteśmy zmęczeni ich próbami osiągnięcia popularności na Twitterze i Facebooku na nasz koszt. 

Wyjaśnijmy im, że obecny polski rząd nie wymazuje z historii polskiej roli w Holokauście tylko ją poprawia ponieważ jest sfałszowana przez niemiecką propagandę od momentu popełnienia zbrodni aż do teraz.  

Pokażmy, że mamy dość oportunistycznych polityków, głównie z partii Demokratycznej, współpracujących z niemiecką i rosyjską propagandą, że jesteśmy zmęczeni oportunistycznymi politykami z DNC, którzy zmawiają się z Putinem i Rosjanami przeciwko dobremu imieniu dumnego narodu, który przez prawie 1000 lat chronił Żydów przed prześladowaniami w niemal całej Europie. 

Nie jest przypadkiem, że pomnik który Steven Fulop chce ukryć  przed ludźmi pokazuje rosyjską rolę w II wojnie światowej. To może być jedyny pomnik na całym kontynencie amerykańskim, który mówi ludziom o różnym wieku i pochodzeniu, że Związek Radziecki pomógł hitlerowskim Niemcom w wywołaniu II Wojny Światowej i że brutalnie złamał wszystkie prawa, które rządzą naszą cywilizacją - ponieważ ludzie się tego nie nauczą z książek historycznych napisanych, przepisanych i ponownie przepisanych przez pro komunistycznych liberałów. 

Drodzy rodacy, powstrzymajcie burmistrza Fulopa od przeniesienia pomnika Katynia, a zamiast tego głosujcie przeciw niemu i usuńcie go ze stanowiska. On tam nie należy.

AKTUALIZACJA:
„Ani jednego polskiego głosu na Fulopa”. Prezes IPN ze zdecydowanym apelem do Polonii

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.