On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, May 8, 2018

PILNE: Trump zerwał umowę nuklearna z Iranem


"Stany Zjednoczone nie robią już pustych gróźb", ogłosił Trump, "Ameryka nie będzie przetrzymywana jako zakładnik przez nuklearny szantaż". Gdy liderzy Iranu chcą zrobić prawdziwy interes, dodał Trump, byłby szczęśliwy, gdybym mógł się z nimi skontaktować.

Może liderzy Iranu nie powinni odgrażać się, w zasadzie do ostatniej chwili, Stanom Zjednoczonym.

"Kiedy składam obietnice - deklaruje Trump - dotrzymuje je". Wskazał na współpracę z Koreą Północną jako wzór do naśladowania przez Iran.