On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, July 10, 2018

Fundacja Polska – Europa – Polonia zaprasza na Festiwal Polonijny "Losy Polaków 2018"

WPOLITYCE: Fundacja Polska – Europa – Polonia główny organizator XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018” serdecznie zaprasza do udziału w Festiwalu i prosi o wsparcie corocznego przeglądu profesjonalnych i amatorskich działań multimedialnych w następujących kategoriach: filmu fabularnego, dokumentalnego, amatorskiego, programów telewizyjnych, programów radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych.