On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, October 3, 2018

UWAGA Mieszkańcy USA: Krajowy Test Alarmowy Telefonów Komórkowych

USA: Dzisiaj o godzinie 2:18 po południu (czasu wschodniego EST) we wszystkich stanach będzie miał miejsce test Emergency Alert System i Wireless Emergency Alert na telefonach komórkowych. Na wszystkich telefonach komórkowych. To będzie TYLKO TEST!