Friday, November 30, 2018

New Polish tank? // Nowy polski czołg?

There is a good chance that Poland will start building this tank in cooperation with Hyundai.
Jest duża szansa na to, że Polska będzie produkowała taki czołg w kooperacji z Hyundai.