Polish Products

Najlepsze polskie słodycze and dole strony. Best of Polish candy & chocolate at bottom of the page.

Monday, April 8, 2019

Cory Booker Przedstawia Ustawę o Reparacjach za Niewolnictwo

Demokratyczny senator New Jersey Cory Booker przedstawił w poniedziałek projekt ustawy, która ustanowi komisję do zbadania wpływu niewolnictwa na czarną społeczność.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, stworzona zostanie komisja zajmująca się prowadzeniem badań nad współczesnymi skutkami niewolnictwa i ciągłą dyskryminacją Czarnych. Komisja także przedstawi propozycje reparacji, które mogą zostać wprowadzone przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Updated on Sep. 22, 2020