On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, April 8, 2019

Cory Booker Przedstawia Ustawę o Reparacjach za Niewolnictwo

Demokratyczny senator New Jersey Cory Booker przedstawił w poniedziałek projekt ustawy, która ustanowi komisję do zbadania wpływu niewolnictwa na czarną społeczność.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, stworzona zostanie komisja zajmująca się prowadzeniem badań nad współczesnymi skutkami niewolnictwa i ciągłą dyskryminacją Czarnych. Komisja także przedstawi propozycje reparacji, które mogą zostać wprowadzone przez rząd Stanów Zjednoczonych.