KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Monday, April 8, 2019

Cory Booker Przedstawia Ustawę o Reparacjach za Niewolnictwo

Demokratyczny senator New Jersey Cory Booker przedstawił w poniedziałek projekt ustawy, która ustanowi komisję do zbadania wpływu niewolnictwa na czarną społeczność.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, stworzona zostanie komisja zajmująca się prowadzeniem badań nad współczesnymi skutkami niewolnictwa i ciągłą dyskryminacją Czarnych. Komisja także przedstawi propozycje reparacji, które mogą zostać wprowadzone przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.