On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Monday, April 1, 2019

New York Times mija się z prawdą o stosunku Polski do imigrantów

New York Times najbardziej anty-polska gazeta w USA (take na Zachodzie) która jeśli chodzi o Polskę dość często mija się z prawdą udaje ogromne zaskoczenie, że Polska "po cichu" przyjęła 2 miliony imigrantów. Kłopot polega na tym, że przyjęła ich z kierunku nie zaaprobowanego przez gazetę, czyli z Chrześcijańskiej Ukrainy zamiast Muzułmańskiej Syrii i Libii. 

NYT udaje, że nic nie wiedział o tym że Polska przyjmuje tysiące ludzi ze wschodu: Ukrainy, Czeczni i innych. Tym razem musimy głośno mówić, że to ordynarne kłamstwo. 

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.