On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Thursday, June 6, 2019

Powielamy List Otwarty do Pani Prezydent Dulkiewicz


Ponieważ to co się ostatnio dzieje w Gdańsku powinno obchodzić nas wszystkich postanowiłem powielić znaleziony na koncie pana Płażyńskiego

LIST OTWARTY LUDZI GDAŃSKIEJ NAUKI I OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ do Pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz

Gdańsk, 6 czerwca 2019 roku

Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent,

z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy kolejne wypowiedzi uczestników gdańskiego życia publicznego, w których fałszowana jest historia Gdańska i Polski a historyczne odniesienia w całkowicie nieuprawniony sposób stosowane są do krytycznego opisu dzisiejszej rzeczywistości politycznej. Narastająca brutalizacja języka debaty o naszym mieście i o naszym państwie prowadzi do dalszego demontowania wspólnoty tworzonej przez mieszkańców, pogłębiania podziałów społecznych a w efekcie może skutkować kompromitacją naszego samorządu, reprezentującego przecież wszystkich gdańszczan.

W związku z tym, że autorami wypowiedzi, na które chcemy zwrócić uwagę, są przedstawiciele Pani środowiska politycznego, pozwalamy sobie skierować ten list na Pani ręce.

Szanowna Pani Prezydent,

Pani zastępca stwierdził niedawno, że przyczyną wybuchu II wojny światowej było „złe słowo”. Najwyraźniej nawiązując do współczesnego, mglistego i często wykorzystywanego w walce politycznej pojęcia „mowy nienawiści” wskazał wprost, iż Polacy są współodpowiedzialni za rozpętanie najbardziej krwawego konfliktu w dziejach ludzkości. Trzy tygodnie później, podczas sesji Rady Miasta Gdańska, w trakcie dyskusji o przyszłości terenów Westerplatte, jeden z radnych Pani ugrupowania porównał rzeczywistość dzisiejszej Polski do najgorszych czasów panowania komunizmu. Inna radna z koalicji tworzącej Pani zaplecze polityczne przyrównała z kolei działania „rządu w Warszawie” (sic!) do interwencji zaborców.

Pani, Pani Prezydent, nie próbowała powstrzymać tych wypowiedzi. Nie prostowała Pani prowokacyjnych kłamstw o polskiej historii. W naszej ocenie nie wykonała Pani żadnego gestu, który obniżyłby temperaturę sporu. Przeciwnie, podobnie jak wielokroć wcześniej, wygłosiła Pani konfrontacyjną przemowę, nazywając Rzeczpospolitą Polską „państwem opresyjnym”.

Szanowna Pani Prezydent,

II wojnę światową wywołali Niemcy na mocy politycznej decyzji dążącego do podboju Europy Adolfa Hitlera. Współczesna Polska jest krajem ludzi wolnych; państwem suwerennym i demokratycznym. Działania polskiego rządu posiadają demokratyczną legitymację. Inicjatywa mająca na celu stworzenie przez państwo nowego muzeum na terenie Westerplatte nie jest aktem agresji ani przygotowaniem do aneksji terytorialnej. Gdańsk jest częścią Polski a gdański samorząd częścią polskiej administracji publicznej.

Dyskutując o interpretacjach wydarzeń historycznych czy spierając się, nawet najostrzej, o ocenę dzisiejszej Polski, powinniśmy szanować fakty i reguły cywilizowanej debaty. Powinniśmy też, niezależnie od poglądów politycznych czy partyjnych afiliacji, kierować się nadrzędną zasadą odpowiedzialności i lojalności wobec własnego państwa. Wciąż wierzymy, że w Gdańsku jest to możliwe, dlatego apelujemy do Pani Prezydent o poprzedzone głęboką refleksją działania, dzięki którym będziemy mogli przywrócić życiu publicznemu w naszym mieście należny spokój i powagę.

Sygnatariusze listu:
1. Joanna Duda-Gwiazda – działaczka opozycji antykomunistycznej
2. Andrzej Gwiazda – działacz opozycji antykomunistycznej
3. Czesław Nowak – działacz opozycji antykomunistycznej
4. Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
5. prof. zw. Jerzy Falandysz – Uniwersytet Gdański
6. prof. zw. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska
7. prof. zw. Marek Czachor – Politechnika Gdańska
8. prof. zw. Wojciech Bartoszek – Politechnika Gdańska
9. prof. zw. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny
10. prof. zw. Piotr Doerffer – Instytut Maszyn Przepływowych PAN
11. dr hab. Jakub Stelina, prof. UG – Uniwersytet Gdański
12. dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG – Uniwersytet Gdański
13. dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG – Uniwersytet Gdański
14. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, prof. GUM – Gdański Uniwersytet Medyczny
15. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG – Politechnika Gdańska
16. dr hab. inż. Henryk Lasota – Politechnika Gdańska
17. dr hab. inż. Maciej Pawłowski – Politechnika Gdańska

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.