Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Tuesday, November 26, 2019

Polska przegrywa z anty-polską propagandą

Pomimo dobrych i podnoszących na duchu wiadomości nadchodzących z kraju Polska w dalszym ciągu przegrywa z anty-polską propagandą. Najlepszym przykładem może tutaj być artykuł w Haaretz o budzącym duże wątpliwości badanie nastrojów anty semickich gdzie według Anti-Defamation League, Polska jest najbardziej antysemickim krajem. Nie piszą gdzie, przez co ktoś kto czyta wiadomości pobieżnie lub w pospiechu może myśleć, że na świecie. 

Ciekawostką jest tutaj to, że dopiero w połowie artykułu można wyczytać, że kraje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, innymi słowy muzułmańskie, nie były objęte badaniem. Jeśli to nie budzi obaw o bezstronność Haaretz, a przypadku Polski jest raczej przeciwnie, to nie wiem co będzie. Jakimś "cudem" ten artykuł Haarets już 5 dni utrzymuje się na pierwszym miejscu wiadomości o Polsce. Do tego Haaretz dodał dzisiaj artykuł, że w Polsce zaprzecza się też, że Holocaust miał miejsce. 

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.