Tuesday, November 26, 2019

Polska przegrywa z anty-polską propagandą

Pomimo dobrych i podnoszących na duchu wiadomości nadchodzących z kraju Polska w dalszym ciągu przegrywa z anty-polską propagandą. Najlepszym przykładem może tutaj być artykuł w Haaretz o budzącym duże wątpliwości badanie nastrojów anty semickich gdzie według Anti-Defamation League, Polska jest najbardziej antysemickim krajem. Nie piszą gdzie, przez co ktoś kto czyta wiadomości pobieżnie lub w pospiechu może myśleć, że na świecie. 

Ciekawostką jest tutaj to, że dopiero w połowie artykułu można wyczytać, że kraje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, innymi słowy muzułmańskie, nie były objęte badaniem. Jeśli to nie budzi obaw o bezstronność Haaretz, a przypadku Polski jest raczej przeciwnie, to nie wiem co będzie. Jakimś "cudem" ten artykuł Haarets już 5 dni utrzymuje się na pierwszym miejscu wiadomości o Polsce. Do tego Haaretz dodał dzisiaj artykuł, że w Polsce zaprzecza się też, że Holocaust miał miejsce. 

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.