On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Tuesday, November 26, 2019

Polska przegrywa z anty-polską propagandą

Pomimo dobrych i podnoszących na duchu wiadomości nadchodzących z kraju Polska w dalszym ciągu przegrywa z anty-polską propagandą. Najlepszym przykładem może tutaj być artykuł w Haaretz o budzącym duże wątpliwości badanie nastrojów anty semickich gdzie według Anti-Defamation League, Polska jest najbardziej antysemickim krajem. Nie piszą gdzie, przez co ktoś kto czyta wiadomości pobieżnie lub w pospiechu może myśleć, że na świecie. 

Ciekawostką jest tutaj to, że dopiero w połowie artykułu można wyczytać, że kraje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, innymi słowy muzułmańskie, nie były objęte badaniem. Jeśli to nie budzi obaw o bezstronność Haaretz, a przypadku Polski jest raczej przeciwnie, to nie wiem co będzie. Jakimś "cudem" ten artykuł Haarets już 5 dni utrzymuje się na pierwszym miejscu wiadomości o Polsce. Do tego Haaretz dodał dzisiaj artykuł, że w Polsce zaprzecza się też, że Holocaust miał miejsce. 

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.