On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Monday, January 6, 2020

Census 2020, „być albo nie być” Polonii amerykańskiej

Chciałbym zwrócić się z apelem do mediów polonijnych, polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych i całej Polonii amerykańskiej z prośbą o niezwłoczne zajęcie się udziałem i aktywizacją polskiej grupy etnicznej w powszechnym spisie ludności w Stanach Zjednoczonych (Census 2020). Przypominam, że amerykańska konstytucja zapewniając demokratyczny proces w Stanach Zjednoczonych nakłada na nas wszystkich obowiązek policzenia wszystkich, którzy zamieszkują obszar tego państwa co dziesięć lat. To Census określa, ile miejsc będzie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Cały proces liczenia osób zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się 1 marca. Do 1 kwietnia 2020 powinniśmy otrzymać informację na temat spisu i powinniśmy odpowiedzieć w jednej z form listownej, telefonicznej lub poprzez internet. Spis ludności dotyczy wszystkich, którzy zamieszkują Stany Zjednoczone niezależnie od ich legalnego statusu, a zebrane informacje nie będą przekazywane do innych agencji rządowych. Najważniejsze jest, aby w pytaniach dotyczących przynależności etnicznej wpisać „Polish” lub „Polish-American”. 

Rok 2020 będzie szczególny, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w Polsce i w USA. Polska grupa etniczna może być znów języczkiem u wagi, jeśli chodzi o wybory. Warto więc   skupić się na działaniach aktywizujących polską społeczność w USA. Ważna jest budowa propolskiego lobbingu w Teksasie dla wsparcia naszych kontraktów gazowych lub budowanie polskiej społeczności w stanach: Wisconsin, Michigan, Pensylwania i Floryda jako swing states przed amerykańskim spisem powszechnym, polskimi i amerykańskimi wyborami prezydenckimi. Może warto wraz z konsulatami i polonijnymi organizacjami przeprowadzić akcję: Jesteś Polakiem więc zaktualizuj swój paszport i zarejestruj się do wyborów amerykańskich i polskich. Propozycja otrzymania Karty Polaka była by doskonałą okazją do zwiększenia aktywności Amerykanów polskiego pochodzenia i podniesienia ich aktywności społecznej i politycznej. Dlatego ważna jest jasna postawa mediów i organizacji polonijnych i polskiej dyplomacji. W swojej zwięzłej wypowiedzi zachęcam do aktywizacji polskiej grupy etnicznej jako całości. Nie wzywam i nie popieram żadnej opcji politycznej. Jeżeli nie zaktywizujemy naszej diaspory teraz to za kolejne 10 lat może nie będzie kogo liczyć. 

Waldemar Biniecki
Felietonista Tygodnika Solidarność z Milwaukee
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie.
biniecki@gmail.com

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.