KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Monday, January 6, 2020

Census 2020, „być albo nie być” Polonii amerykańskiej

Chciałbym zwrócić się z apelem do mediów polonijnych, polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych i całej Polonii amerykańskiej z prośbą o niezwłoczne zajęcie się udziałem i aktywizacją polskiej grupy etnicznej w powszechnym spisie ludności w Stanach Zjednoczonych (Census 2020). Przypominam, że amerykańska konstytucja zapewniając demokratyczny proces w Stanach Zjednoczonych nakłada na nas wszystkich obowiązek policzenia wszystkich, którzy zamieszkują obszar tego państwa co dziesięć lat. To Census określa, ile miejsc będzie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Cały proces liczenia osób zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się 1 marca. Do 1 kwietnia 2020 powinniśmy otrzymać informację na temat spisu i powinniśmy odpowiedzieć w jednej z form listownej, telefonicznej lub poprzez internet. Spis ludności dotyczy wszystkich, którzy zamieszkują Stany Zjednoczone niezależnie od ich legalnego statusu, a zebrane informacje nie będą przekazywane do innych agencji rządowych. Najważniejsze jest, aby w pytaniach dotyczących przynależności etnicznej wpisać „Polish” lub „Polish-American”. 

Rok 2020 będzie szczególny, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w Polsce i w USA. Polska grupa etniczna może być znów języczkiem u wagi, jeśli chodzi o wybory. Warto więc   skupić się na działaniach aktywizujących polską społeczność w USA. Ważna jest budowa propolskiego lobbingu w Teksasie dla wsparcia naszych kontraktów gazowych lub budowanie polskiej społeczności w stanach: Wisconsin, Michigan, Pensylwania i Floryda jako swing states przed amerykańskim spisem powszechnym, polskimi i amerykańskimi wyborami prezydenckimi. Może warto wraz z konsulatami i polonijnymi organizacjami przeprowadzić akcję: Jesteś Polakiem więc zaktualizuj swój paszport i zarejestruj się do wyborów amerykańskich i polskich. Propozycja otrzymania Karty Polaka była by doskonałą okazją do zwiększenia aktywności Amerykanów polskiego pochodzenia i podniesienia ich aktywności społecznej i politycznej. Dlatego ważna jest jasna postawa mediów i organizacji polonijnych i polskiej dyplomacji. W swojej zwięzłej wypowiedzi zachęcam do aktywizacji polskiej grupy etnicznej jako całości. Nie wzywam i nie popieram żadnej opcji politycznej. Jeżeli nie zaktywizujemy naszej diaspory teraz to za kolejne 10 lat może nie będzie kogo liczyć. 

Waldemar Biniecki
Felietonista Tygodnika Solidarność z Milwaukee
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie.
biniecki@gmail.com

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.