Monday, January 27, 2020

Obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz / 75th anniversary of Auschwitz liberation


W obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz bierze udział ok. 200 ocalonych z Holokaustu i przedstawiciele 60 państw.

Around 200 survivors of the Holokaust take part in today's in commemorations of Auschwitz's liberation.