On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, April 28, 2020

Restrykcje poszły za daleko?

Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych, Bill Barr, nakazał swoim podwładnym aby dokładniej przyglądali się nakazom zostania w domu wydanym przez lokalne władze lub samorządy aby się upewnić czy nie idą one za daleko ograniczając konstytucyjne prawa obywateli. 

Dzieje się tak po coraz częstszych zastrzeżeniach obywateli wobec daleko idących, czasem nawet zbędnych, ograniczeń. Ograniczenia te często przyczyniają się do masowych zwolnień i gwałtownego wzrostu bezrobocia w kraju. Krytycy twierdzą, że partia Demokratyczna próbuje skorzystać z okazji aby polepszyć szanse swojego kandydata na prezydenta.