On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, July 18, 2020

600 USD dodatkowych zasiłków dla bezrobotnych pobudziło amerykańską gospodarkę

Wszystko wskazuje na to, że podatki wzrosną 
Fox Business: Dodatkowa kwota 600 USD na pomoc dla bezrobotnych przyznana w ramach ogromnego pakietu pomocy koronawirusowej rządu federalnego poprawiła ich nawyki wydawania pieniędzy - i gospodarkę kraju. 

Chociaż wydatki wśród osób bezrobotnych zwykle spadają o około 7 procent, Amerykanie bez pracy faktycznie zwiększyli swoje wydatki powyżej poziomów sprzed kryzysu, gdy otrzymali dodatkowe 600 USD tygodniowo. Według raportu ekonomistów z Becker Friedman Institute z Chicagowskiego Uniwersytetu około dwóch trzecich bezrobotnych otrzymuje teraz więcej pomocy rządowej niż zarabiało w swojej starej pracy.

Dodatkowe świadczenia mają wygasnąć w przyszłym tygodniu, a typowy wskaźnik bezrobocia, który różni się w zależności od stanu, powróci do poziomu poniżej 400 USD tygodniowo. Wpłynie to na około 25 milionów Amerykanów i wyciągnie około 15 miliardów dolarów tygodniowo z gospodarki, według jednego szacunku z Century Foundation. 

Po zakończeniu programu (600+) wydatki konsumenckie, które stanowią dwie trzecie PKB USA, prawdopodobnie spadną potencjalnie powodując „negatywne skutki zarówno dla gospodarstw domowych, jak i działalności makroekonomicznej”. 

Chociaż Demokraci nalegali na przedłużenie dodatkowej pomocy co najmniej do końca roku, administracja Trumpa i republikanie argumentują, że zwiększona pomoc w rzeczywistości zniechęca niektórych Amerykanów do powrotu do pracy.