On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Saturday, July 18, 2020

600 USD dodatkowych zasiłków dla bezrobotnych pobudziło amerykańską gospodarkę

Wszystko wskazuje na to, że podatki wzrosną 
Fox Business: Dodatkowa kwota 600 USD na pomoc dla bezrobotnych przyznana w ramach ogromnego pakietu pomocy koronawirusowej rządu federalnego poprawiła ich nawyki wydawania pieniędzy - i gospodarkę kraju. 

Chociaż wydatki wśród osób bezrobotnych zwykle spadają o około 7 procent, Amerykanie bez pracy faktycznie zwiększyli swoje wydatki powyżej poziomów sprzed kryzysu, gdy otrzymali dodatkowe 600 USD tygodniowo. Według raportu ekonomistów z Becker Friedman Institute z Chicagowskiego Uniwersytetu około dwóch trzecich bezrobotnych otrzymuje teraz więcej pomocy rządowej niż zarabiało w swojej starej pracy.

Dodatkowe świadczenia mają wygasnąć w przyszłym tygodniu, a typowy wskaźnik bezrobocia, który różni się w zależności od stanu, powróci do poziomu poniżej 400 USD tygodniowo. Wpłynie to na około 25 milionów Amerykanów i wyciągnie około 15 miliardów dolarów tygodniowo z gospodarki, według jednego szacunku z Century Foundation. 

Po zakończeniu programu (600+) wydatki konsumenckie, które stanowią dwie trzecie PKB USA, prawdopodobnie spadną potencjalnie powodując „negatywne skutki zarówno dla gospodarstw domowych, jak i działalności makroekonomicznej”. 

Chociaż Demokraci nalegali na przedłużenie dodatkowej pomocy co najmniej do końca roku, administracja Trumpa i republikanie argumentują, że zwiększona pomoc w rzeczywistości zniechęca niektórych Amerykanów do powrotu do pracy.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.