On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, July 30, 2020

Mieszkańcy Seattle uważają, że odebranie policji pieniędzy to „radykalny eksperyment”, ale ...

Seattle - Source: Fox News
Podczas miejskiego spotkania budżetowego w Seattle mieszkańcy mówili, że odebranie policji pieniędzy, "Defund the police" to „radykalny eksperyment”. Natomiast związek zawodowy policji w mieście podał, że zebrał już 20 000 podpisów pod petycją "Stop Defunding".

Ale to nie przeszkadza radnym w rozważaniu planu, który mógłby obniżyć budżet miejskiego departamentu policji o 50 procent - skutkując zwolnieniami setek funkcjonariuszy - wszystko w czasie, gdy Seattle zajmuje się epidemią koronawirusa i częstymi zamieszkami i innymi niepokojami od 25 maja, czyli od śmierci George'a Floyda podczas aresztowania w Minneapolis.

Jednak zwolennicy planu „Defund the police” twierdzą, że byłby on częścią próby naprawy stosunków rasowych w mieście po latach stosowania nadmiernej siły wobec mniejszości i innych roszczeń o znęcanie się.