On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Sunday, August 30, 2020

Tajne informacje "wyciekły" z Kongresu w kilka minut


 Dyrektor służb wywiadowczych, National Intelligence, John Ratcliffe, bronił swojej decyzji o ograniczeniu osobistych spotkań informacyjnych w Kongresie dotyczących bezpieczeństwa wyborczego  na rzecz pisemnych raportów i oskarżył członków Kongresu o wyciek informacji „w ciągu kilku minut” od spotkania.

Ratcliffe powiedział w programie telewizyjnym, że robił wszystko co jest w jego mocy, przedstawiając informacje „nie tylko komitetom nadzorczym, ale każdemu Kongresmenowi”, ale już tego nie będzie robił.

„W ciągu kilku minut od zakończenia jednej z tych odpraw kilku członków Kongresu udało się do  różnych mediów i ujawniło tajne informacje” w celach politycznych - powiedział Ratcliffe. Prowadzącej program Marii Bartiromo. „Zrobili to aby stworzyć narrację, która po prostu nie jest prawdziwa, że Rosja w jakiś sposób stanowi większe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego niż Chiny”.