On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, October 31, 2020

Donald Trump: Wybierzcie mnie ponownie, a będę nadal zapewniać bezpieczeństwo i dobrobyt


 Donald Trump: Wybierzcie mnie ponownie, a będę nadal zapewniać bezpieczeństwo, dobrobyt i możliwości wszystkim Amerykanom. Głos na mnie to głosowanie na pracę, bezpieczeństwo, praworządność, niższe podatki, ochronę drugiej poprawki i wolność.