Saturday, October 31, 2020

Donald Trump: Wybierzcie mnie ponownie, a będę nadal zapewniać bezpieczeństwo i dobrobyt


 Donald Trump: Wybierzcie mnie ponownie, a będę nadal zapewniać bezpieczeństwo, dobrobyt i możliwości wszystkim Amerykanom. Głos na mnie to głosowanie na pracę, bezpieczeństwo, praworządność, niższe podatki, ochronę drugiej poprawki i wolność.