On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, October 26, 2020

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Barrett do Sądu Najwyższego dziś wieczorem


 W Senacie Demokraci zabierali głos w niedzielę wieczorem i w poniedziałek rano, potępiając Republikanów za posunięcie się naprzód z nominacją Barretta tak blisko wyborów prezydenckich i w środku pandemii.

Republikanie powiedzieli, że po prostu podążają za precedensem - w zdecydowanej większości przypadków kandydaci do Sądu Najwyższego w roku wyborczym na prezydenta z tej samej partii, która kontroluje Senat, są potwierdzani, podczas gdy ci nominowani w ramach podzielonego rządu nie. Ale nigdy nie było sędziów Sądu Najwyższego zatwierdzonych tak blisko wyborów prezydenckich.

30-godzinna debata Senatu na temat Barrett wygaśnie około 19:26. W poniedziałek, czyli wtedy Senat będzie mógł przeprowadzić ostateczne głosowanie w sprawie jej potwierdzenia. Głosowanie to prawdopodobnie zakończy się - i Barrett zostanie zatwierdzona - około 20:00.