On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, November 19, 2020

Skandal: Republikanie w Michigan potwierdzają wynik wyborów, po tym jak Demokraci grozili ich rodzinom


 Dwoje Republikanów, Monica Palmer i William C. Hartmann, z Wayne County w Michigan oświadczyło w podpisanych pod przysięgą zeznaniach, że zostali zmuszeni do stanięcia po stronie Demokratów i teraz cofnęli swoje głosy w celu poświadczenia wyborów. Do Wayne County należy Detroit z 1.7 miliona mieszkańców. 

Oboje twierdzą, że zostali nazwani rasistami i byli poddawani groźbom, w tym takze wobec ich rodzin, za podniesienie obaw o prawomocność głosowania, w którym według Demokratów głosy pochodziły głównie od czarnej społeczności. 

Hartmann powiedział w oświadczeniu pod przysięgą, że zauważył, że około 71% ze 134 tablic liczących wyborców w Detroit „pozostawało nie zbalansowanych i niewyjaśnionych”.

Hartmann wyraził swoje obawy i powiedział, że jeśli głosy się nie zgadzają, powinno być jakieś wyjaśnienie. Powell powiedziała, że zauważyła tę samą rozbieżność.