On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, February 17, 2021

Biden przedłuży ulgi hipoteczne i moratorium na odbieranie domów przez kredytodawców


 Administracja Bidena ogłosiła we wtorek, że przedłuży federalne moratorium na przejęcia domów i pomoc dla Amerykanów, którzy walczą o nadążanie ze spłatami kredytu hipotecznego podczas trwającej pandemii koronawirusa.

„Pandemia COVID-19 wywołała kryzys dostępności mieszkań” - napisał Biały Dom w oświadczeniu. „Obecnie 1 na 5 najemców zalega z czynszem, a nieco ponad 10 milionów właścicieli domów zalega ze spłatą kredytu hipotecznego. Osoby "kolorowe" borykają się z jeszcze większymi trudnościami i są bardziej narażone na odraczanie lub nie robienie płatności, co naraża ich na większe ryzyko eksmisji i przejęcia.” 

Początkowo zakaz miał wygasnąć pod koniec marca, wraz z federalnym moratorium na eksmisje za niepłacenie czynszu.

W ramach tego nowego przedłużenia właściciele domów zapisani w planie restrukturyzacji do 30 czerwca lub wcześniej będą mogli odroczyć spłatę kredytu hipotecznego o dodatkowe sześć miesięcy.

W całym kraju 2,7 miliona właścicieli domów jest objętych zwłoką w przypadku pandemii i 11 milionów kredytów hipotecznych jest wspieranych przez rząd.