Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Wednesday, February 17, 2021

Biden przedłuży ulgi hipoteczne i moratorium na odbieranie domów przez kredytodawców


 Administracja Bidena ogłosiła we wtorek, że przedłuży federalne moratorium na przejęcia domów i pomoc dla Amerykanów, którzy walczą o nadążanie ze spłatami kredytu hipotecznego podczas trwającej pandemii koronawirusa.

„Pandemia COVID-19 wywołała kryzys dostępności mieszkań” - napisał Biały Dom w oświadczeniu. „Obecnie 1 na 5 najemców zalega z czynszem, a nieco ponad 10 milionów właścicieli domów zalega ze spłatą kredytu hipotecznego. Osoby "kolorowe" borykają się z jeszcze większymi trudnościami i są bardziej narażone na odraczanie lub nie robienie płatności, co naraża ich na większe ryzyko eksmisji i przejęcia.” 

Początkowo zakaz miał wygasnąć pod koniec marca, wraz z federalnym moratorium na eksmisje za niepłacenie czynszu.

W ramach tego nowego przedłużenia właściciele domów zapisani w planie restrukturyzacji do 30 czerwca lub wcześniej będą mogli odroczyć spłatę kredytu hipotecznego o dodatkowe sześć miesięcy.

W całym kraju 2,7 miliona właścicieli domów jest objętych zwłoką w przypadku pandemii i 11 milionów kredytów hipotecznych jest wspieranych przez rząd.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.