Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Wednesday, February 3, 2021

Jest propozycja dziennej grzywny w wysokości 100 000 dolarów firm Big Tech, które blokują kandydatów na stanowiska polityczne


 We wtorek republikański gubernator Florydy Ron DeSantis wziął za cel największe firmy technologiczne które scharakteryzował jako grupę „monopolistycznych platform komunikacyjnych” w oparciu o sposób, w jaki regulują dyskurs publiczny.

„Platformy te zmieniły się z neutralnych, które zapewniały Amerykanom swobodę wypowiedzi, w organy egzekwujące preferowane narracje” - powiedział DeSantis podczas konferencji prasowej. „W konsekwencji platformy te odgrywają coraz bardziej decydującą rolę w wyborach i mają negatywny wpływ na Amerykanów, którzy nie zgadzają się z ortodoksyjnymi zwolennikami wielkiego kartelu technologicznego”.

Starając się trzymać Big Tech z dala od sfery politycznej, DeSantis zaproponował szereg środków, w tym grzywnę w wysokości 100 000 USD dziennie dla firm, które blokują kandydatów na stanowiska polityczne. Dodatkowo działania podejmowane przez firmy w celu skutecznej promocji kandydata będą uznawane za finansowy wkład w kampanię.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.