Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Thursday, February 25, 2021

Stany które nie wprowadziły lockdown zostaną ukarane w nowym "stymulusie"


 Czerwone (republikańskie) stany, które zdecydowały się zachować otwartość swoich gospodarek, są „karane” w ramach pakietu pomocy na koronawirusa w wysokości 1,9 biliona dolarów forsowanego przez prezydenta Bidena, - twierdzi senator Cynthia Lummis, R-Wyoming.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że kładziony jest nacisk na duże korytarze miejskie” - powiedziała Lummis w wywiadzie. „Martwimy nas również sposób, w jaki jest tworzona formuła rozdawania środków o wartości 1,9 biliona dolarów. Większość pieniędzy trafi do stanów takich jak Illinois, Nowy Jork i Kalifornia, ponieważ jest to związane z liczbą bezrobotnych. Powód, dla którego te stany mają wysoka liczba bezrobotnych wynika z tego, że zostawili swoje stany zamknięte.”

„Stany, które otworzyły swoje gospodarki i zarządzały COVID najlepiej jak potrafiły, są za to karane” - powiedziała.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.