On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, February 25, 2021

Stany które nie wprowadziły lockdown zostaną ukarane w nowym "stymulusie"


 Czerwone (republikańskie) stany, które zdecydowały się zachować otwartość swoich gospodarek, są „karane” w ramach pakietu pomocy na koronawirusa w wysokości 1,9 biliona dolarów forsowanego przez prezydenta Bidena, - twierdzi senator Cynthia Lummis, R-Wyoming.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że kładziony jest nacisk na duże korytarze miejskie” - powiedziała Lummis w wywiadzie. „Martwimy nas również sposób, w jaki jest tworzona formuła rozdawania środków o wartości 1,9 biliona dolarów. Większość pieniędzy trafi do stanów takich jak Illinois, Nowy Jork i Kalifornia, ponieważ jest to związane z liczbą bezrobotnych. Powód, dla którego te stany mają wysoka liczba bezrobotnych wynika z tego, że zostawili swoje stany zamknięte.”

„Stany, które otworzyły swoje gospodarki i zarządzały COVID najlepiej jak potrafiły, są za to karane” - powiedziała.