Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Sunday, March 7, 2021

Ustawa pomocova ws. Covid-19 zdumiewa tym co w niej jest


„Tu nie chodzi o ulgę w COVID. Chodzi o wykorzystanie kryzysu zdrowotnego jako pretekstu do przebicia się przez lewicową listę życzeń ”- powiedział Senator Patrick Toomey.

Senat z wielkimi problemami uchwalił ustawę o pomocy w wysokości 1,9 biliona dolarów na koronawirusa, a dopiero teraz Republikanie krytykują ustawę za setki miliardów, które nie są związane z ulgą na Covid.

Posunięcie to nastąpiło, gdy Stany Zjednoczone zgromadziły dług publiczny w wysokości prawie 28 bilionów dolarów, czyli prawie 85 000 dolarów na osobę. W 2020 roku deficyt wyniósł 3,3 biliona dolarów.

Oto niektóre rzeczy w ustawie:

  • 350 miliardów dolarów dla władz stanowych i lokalnych
  • Ponad 128 miliardów dolarów dla szkół
  • 50 milionów dolarów w postaci dotacji na rzecz "sprawiedliwości środowiskowej"
  • 270 milionów dolarów dla National Endowments of the Arts and Humanities 
  • 200 milionów dolarów dla Institute of Museum and Library Services

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.