On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Sunday, March 7, 2021

Ustawa pomocova ws. Covid-19 zdumiewa tym co w niej jest


„Tu nie chodzi o ulgę w COVID. Chodzi o wykorzystanie kryzysu zdrowotnego jako pretekstu do przebicia się przez lewicową listę życzeń ”- powiedział Senator Patrick Toomey.

Senat z wielkimi problemami uchwalił ustawę o pomocy w wysokości 1,9 biliona dolarów na koronawirusa, a dopiero teraz Republikanie krytykują ustawę za setki miliardów, które nie są związane z ulgą na Covid.

Posunięcie to nastąpiło, gdy Stany Zjednoczone zgromadziły dług publiczny w wysokości prawie 28 bilionów dolarów, czyli prawie 85 000 dolarów na osobę. W 2020 roku deficyt wyniósł 3,3 biliona dolarów.

Oto niektóre rzeczy w ustawie:

  • 350 miliardów dolarów dla władz stanowych i lokalnych
  • Ponad 128 miliardów dolarów dla szkół
  • 50 milionów dolarów w postaci dotacji na rzecz "sprawiedliwości środowiskowej"
  • 270 milionów dolarów dla National Endowments of the Arts and Humanities 
  • 200 milionów dolarów dla Institute of Museum and Library Services