KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Thursday, March 25, 2021

W USA znowu moze zabraknąć ... papieru toaletowego


 Jak donosi Fox News nadchodzą czasy gdy znowu moze nam zabraknąć papieru toaletowego. Tym razem producenci twierdza, ze wine za to ponosi brak na rynkach światowych kontenerów i ich rosnące ceny. Braki kontenerów wiążą się z rosnącym importem towarów z Chin oraz faktem że w kierunku Chin płyną zazwyczaj puste kontenery.

Jak widać sytuacja z przed roku nikogo niczego nie nauczyła. Brak tego produktu to symbol jakiego systemu politycznego?

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.