On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, March 25, 2021

W USA znowu moze zabraknąć ... papieru toaletowego


 Jak donosi Fox News nadchodzą czasy gdy znowu moze nam zabraknąć papieru toaletowego. Tym razem producenci twierdza, ze wine za to ponosi brak na rynkach światowych kontenerów i ich rosnące ceny. Braki kontenerów wiążą się z rosnącym importem towarów z Chin oraz faktem że w kierunku Chin płyną zazwyczaj puste kontenery.

Jak widać sytuacja z przed roku nikogo niczego nie nauczyła. Brak tego produktu to symbol jakiego systemu politycznego?