On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, April 10, 2021

Komisja Izby Reprezentantów planuje debatę i głosowanie nad ustawą reparacyjną


 Izba Reprezentantów zrobiła krok naprzód w sprawie ustawy reparacyjnej za niewolnictwo w piątek, wyznaczając ją na debatę i głosowanie w Komisji Sądownictwa.

Projekt ustawy powołałby komisję do zbadania reparacji. W przypadku gdy wyjdzie z komisji sprawa pojawiłaby się w Izbie po raz pierwszy od 1989 roku.

Przewodniczący komisji, rep. Jerry Nadler, D-N.Y., Powiedział, że ustawa, której republikanie się szeroko sprzeciwiają, „nie ma na celu dzielenia”, ale „przybliżenie nas do zrozumienia podziału rasowego i awansu”.

Demokraci podnoszą swoje apele o ustawę reparacyjną od czasu śmierci George'a Floyda zeszłego lata.