KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Friday, April 30, 2021

Nowy plan Bidena może dać pracownikom do 4000 dolarów miesięcznie płatnego urlopu


 10-letnia inicjatywa, znana jako American Families Plan, przeznaczyłaby miliardy nowych funduszy na ustanowienie programu gwarantowanych płatnych urlopów, który zapewniłby 12 tygodni płatnego urlopu pracownikom, którzy biorą urlop, aby opiekować się nowym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,  radzeniem sobie z wojskowym rozmieszczeniem członka rodziny, powrotu do zdrowia po poważnej chorobie, radzenia sobie z przemocą w rodzinie lub wzięcia urlopu po śmierci bliskiej osoby.

Plan - który będzie kosztował około 225 miliardów dolarów - gwarantuje 12 tygodni płatnego urlopu (w 10 roku programu) i zastąpi dwie trzecie przeciętnego wynagrodzenia pracowników, do 4000 dolarów miesięcznie.

„Nikt nie powinien musieć wybierać między pracą a wypłatą lub opieką nad sobą i ukochaną osobą - rodzicem, współmałżonkiem czy dzieckiem” - powiedział Biden w środę podczas swojego pierwszego wystąpienia przed wspólną sesją Kongresu.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.