KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Monday, May 3, 2021

Demokraci są gotowi złamać konstytucję aby zamienić Waszyngton DC w odrębny stan


 Demokratom tak bardzo zależy na ugruntowaniu swojej władzy i utrwaleniu przewagi w Senacie, że są gotowi nawet złamać konstytucję twierdząc, że tego wymaga sprawiedliwość i demokracja.

Według konstytucji Stanów Zjednoczonych „siedziba rządu Stanów Zjednoczonych” to dystrykt o powierzchni co najwyżej dziesięciu mil kwadratowych, oddzielony od innych „poszczególnych stanów” pod wyłączną jurysdykcją Kongresu Stanów Zjednoczonych; okręg ten nie jest zatem częścią żadnego stanu w USA (ani też nie jest jednym z nich). Zrobiono tak aby żaden stan nie mógł szantażować innych stanów.

Sam pomysł tak oburzył polityków z Teksasu, że uznali za stosowne przypomnieć wszystkim innym, że wchodząc do Unii Teksas zagwarantował sobie prawo do podziału na nawet pięć (5) mniejszych stanów. A znając orientacje polityczną większości Teksańczyków łatwo sobie wyobrazić, że to dałoby Republikanom na długi okres czasu większość nie tylko w Senacie ale także w Izbie Reprezentantów.

Innymi słowy, Demokraci szykują nam poważny kryzys konstytucyjny licząc na to, że Teksas nie zdobędzie się na taki krok.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.