On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Wednesday, June 9, 2021

Dlaczego Barack Obama bronił krytyczną teorią rasową?


 Wczoraj wspomniałem że Barack Obama bronił krytyczną teorią rasową a przy okazji wymienił Polskę i Węgry jako kraje autorytarne.

Czym jest "krytyczna teoria rasowa?"

Wygląda na to, że wszystkie kontrowersyjne wiadomości o tej "teorii" są cenzurowane i musimy szukać głębiej aby czegoś się o tym dowiedzieć. 

O to co się dzieje:

W wielu szkołach dzieci które są białej rasy uczą się, że są uprzywilejowane a dzieci innej rasy są uciskane. Rodzice "uprzywilejowanych" boja się o tym mówić i pisać ale z tego co przenika do "skrajnie prawicowych" mediów to ma miejsce już we wszystkich szkołach publicznych i na uniwersytetach. Dzieci które odmawiają udziału w dyskusjach na ten temat są szykanowane.

Szybkie szukanie na Google co to jest "privilege score" nie przyniesie wiadomości na ten temat ale da ci formularze które ułatwią Ci zobaczyć jak bardzo jesteś uprzywilejowany(a). Oto przykłady:

 • Privilege Points Questionnaire Benefits and Facilitation
  www.pcc.edu
 • Class Privilege Quiz
  resourcegeneration.org
 • How Privileged Are You?
  BuzzFeed.com
 • White Privilege Test (The Anti-Racist Educator)
  theantiracisteducator.com

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.