On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Thursday, October 14, 2021

Niedobór siły roboczej, zakłócenia w dostawach wpływają na perspektywy gospodarcze w USA


 Według ankiety przeprowadzonej wśród amerykańskich dyrektorów finansowych, optymizm co do ożywienia gospodarki USA po pandemii słabnie, ponieważ kraj staje w obliczu narastających przeszkód zarówno z powodu niedoboru siły roboczej, jak i zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Większość dyrektorów finansowych (75%) twierdzi, że ich firmy borykają się z problemami w łańcuchu dostaw wywołanymi przez pandemię, co zaostrzyło gwałtowne wahania szeregu cen konsumpcyjnych. Firmy nagle borykają się z opóźnieniami w produkcji, opóźnieniami w wysyłce, zmniejszoną dostępnością materiałów i zwiększonymi cenami materiałów.

Duże firmy były bardziej skłonne niż małe firmy podejmować działania w celu rozwiązania problemu, takie jak posiadanie większej ilości zapasów, dywersyfikacja lub rekonfiguracja łańcuchów dostaw, przeniesienie produkcji bliżej Stanów Zjednoczonych lub zmiana logistyki wysyłkowej. Małe firmy odnotowały mniejsze „pole do manewru” i czekają na samo-rozwiązanie problemów związanych z łańcuchem dostaw.

Działania podejmowane przez firmy w walce z zakłóceniami w łańcuchu dostaw są kosztowne, a tym samym zwiększają presję na firmy, aby podniosły ceny.

Trzy czwarte respondentów ankiety stwierdziło, że ma problemy z obsadzeniem wolnych stanowisk; w efekcie blisko 82% zaczęło podnosić płace, średnio o blisko 10%. Pozostałe 33% wdraża lub bada automatyzację w celu zastąpienia pracowników.

Badanie pojawiło się po tym, jak nowy raport Departamentu Pracy opublikowany we wtorek ujawnił, że pod koniec sierpnia było około 10,4 miliona wolnych miejsc pracy. To jest zdumiewająco wysoka liczba; bo oznacza, że jest około 2,7 miliona więcej wolnych miejsc pracy niż bezrobotnych Amerykanów szukających pracy.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.