On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, June 2, 2022

Amerykańskie firmy dodały w maju zaledwie 128 000 miejsc pracy, najmniej od dwóch lat


 Amerykańskie firmy dodały znacznie mniej miejsc pracy, niż oczekiwano w maju, co sugeruje, że napięty rynek pracy utrudnia firmom obsadzenie rekordowej liczby wolnych stanowisk, wynika z opublikowanego przez ADP Narodowego Raportu o Zatrudnieniu.

W maju firmy dodały 128 000 miejsc pracy, drastycznie rozmijając się z planowanym dodaniem 299 000 miejsc pracy, które przewidywali ekonomiści. Był to najgorszy miesiąc dla tworzenia miejsc pracy od kwietnia 2020 r., kiedy pandemia zamknęła szeroki obszar gospodarki narodowej.

Publikacja ADP przyszła na dzień przed bardziej obserwowanym raportem Departamentu Pracy dotyczącym zatrudnienia w USA.