On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Wednesday, July 13, 2022

Inflacja rośnie w do najwyższego poziomu od 40 lat


 Inflacja przyspieszyła bardziej niż oczekiwano, osiągając nowy szczyt od czterech dekad w czerwcu, ponieważ ceny artykułów codziennego użytku pozostają boleśnie wysokie, pogłębiając napięcie finansowe milionów Amerykanów i pogłębiając kryzys polityczny prezydenta Joe Bidena.

Departament Pracy poinformował w środę, że indeks cen konsumpcyjnych, szeroki miernik cen towarów codziennego użytku, w tym benzyny, artykułów spożywczych i czynszów, wzrósł w czerwcu o 9,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ceny wzrosły o 1,3% w okresie miesiąca od maja.

Gorszy niż oczekiwano raport będzie miał również poważne konsekwencje dla Rezerwy Federalnej, prawdopodobnie utrwalając serię agresywnych podwyżek stóp procentowych, gdy urzędnicy banku centralnego próbują okiełznać inflację. Decydenci polityczni podnieśli już w zeszłym miesiącu referencyjną stopę procentową o 75 punktów bazowych po raz pierwszy od 1994 r. i potwierdzili, że podobny wzrost jest planowany na lipiec.

Ekonomiści mówią, ze w ich szacunkach istnieje 45% prawdopodobieństwo recesji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.e

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.