On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Saturday, January 14, 2023

Stany Zjednoczone osiągną limit zadłużenia w przyszłym tygodniu


Fox Business: Sekretarz skarbu Janet Yellen ostrzegła w piątek, że Stany Zjednoczone osiągną limit zadłużenia w czwartek i że jeśli Kongres nie podejmie szybkich działań, rząd może nie być w stanie zapłacić rachunków już w czerwcu.

W liście skierowanym do przywódców Kongresu Yellen napisała, że Departament Skarbu rozpocznie wdrażanie tak zwanych „nadzwyczajnych środków”, aby zapobiec niewywiązaniu się Stanów Zjednoczonych ze swoich zobowiązań.

Dodała, że nadzwyczajne posunięcia powinny dać Kongresowi przynajmniej czas do początku czerwca na podniesienie lub zawieszenie obecnego limitu zadłużenia kraju w wysokości 31,4 bilionów dolarów.

„Niespełnienie zobowiązań rządu spowodowałoby nieodwracalne szkody dla gospodarki USA, źródeł utrzymania wszystkich Amerykanów i globalnej stabilności finansowej” – powiedziała Yellen. „Z całym szacunkiem wzywam Kongres do podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony pełnej wiarygodności Stanów Zjednoczonych”.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.