Saturday, January 14, 2023

Stany Zjednoczone osiągną limit zadłużenia w przyszłym tygodniu


Fox Business: Sekretarz skarbu Janet Yellen ostrzegła w piątek, że Stany Zjednoczone osiągną limit zadłużenia w czwartek i że jeśli Kongres nie podejmie szybkich działań, rząd może nie być w stanie zapłacić rachunków już w czerwcu.

W liście skierowanym do przywódców Kongresu Yellen napisała, że Departament Skarbu rozpocznie wdrażanie tak zwanych „nadzwyczajnych środków”, aby zapobiec niewywiązaniu się Stanów Zjednoczonych ze swoich zobowiązań.

Dodała, że nadzwyczajne posunięcia powinny dać Kongresowi przynajmniej czas do początku czerwca na podniesienie lub zawieszenie obecnego limitu zadłużenia kraju w wysokości 31,4 bilionów dolarów.

„Niespełnienie zobowiązań rządu spowodowałoby nieodwracalne szkody dla gospodarki USA, źródeł utrzymania wszystkich Amerykanów i globalnej stabilności finansowej” – powiedziała Yellen. „Z całym szacunkiem wzywam Kongres do podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony pełnej wiarygodności Stanów Zjednoczonych”.