Friday, May 12, 2023

Senator Schumer nakazał Demokratom straszyc długiem USA

 Fox News donosi, ze przywódca większości w Senacie, Chuck Schumer w swoim liscie do kolegow, nakazał Demokratom aby podzielili się z wyborcami „otrzeźwiającymi” prognozami dotyczącymi potencjalnego niewywiązania się z długów, aby zwiększyć presję na Republikanów podczas napiętych negocjacji w sprawie federalnego limitu zadłużenia.

W liscie zachęcał kolegów senatorów do podzielenia się z wyborcami raportem wspieranym przez Demokratów, który twierdzi, że Republikanskie „groźby spowodowania niewypłacalności mogą wywołać ogromną recesję, która kosztowałaby 8,3 miliona Amerykanów utratę pracy”.

Republikanie od miesięcy twierdzą, że nie zgodzą się na samo podniesienie limitu zadłużenia, ale połączą to z przyszłymi cięciami wydatków. Ale Demokraci argumentowali , że „czyste” zwiększenie długu o 31,4 bilionów dolarów jest obowiązkiem rządu federalnego.