On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Sunday, June 18, 2023

Firma oferuje pracownikom „bonus za dziecko” w ramach walki z dążeniami do aborcji

Jedna z firm przeciwdziałających kulturze Woke (przebudzenia), PublicSq, wykłada swoje pieniądze, oferując pracownikom 5 tysięcy dolarów jako „premię za dziecko”, aby przeciwdziałać naciskom korporacji i zachęcanie do aborcji w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego.

FOX News: Michael Seifert jest dyrektorem generalnym i założycielem PublicSq., aplikacji zaprojektowanej w celu łączenia patriotycznych firm z „wysokiej jakości produktami, usługami i ekskluzywnymi rabatami”. W niedzielny „Fox & Friends Weekend” szczegółowo opisał swoją decyzję o wdrożeniu nowej polityki i wyjaśnił, dlaczego wzmocnienie pozycji rodzin jest niezbędne dla pomyślności jego firmy.

Po decyzji Sądu Najwyższego o uchyleniu decyzji w sprawie Roe przeciwko Wade w zeszłym roku, wiele firm ogłosiło premie za aborcje w proteście przeciwko tej historycznej sprawie.

Amazon ogłosiło, że pokryje 4000 USD na zabiegi medyczne niezagrażające życiu, w tym aborcje, jeśli procedury nie będą dostępne w promieniu 100 mil od miejsca zamieszkania pracownika.

Podczas gdy skrajnie lewicowa narracja sugeruje, że firmy podejmują wysiłki w celu wzmocnienia pozycji kobiet, Seifert argumentował, że w rzeczywistości próbują uniknąć kosztów urlopu macierzyńskiego (co przekracza koszt 4 czy 5 tysięcy za cały okres urlopu).