On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, August 29, 2023

W ramach akcji Polaków na całym świecie, obniżaliśmy cenę książki Killing Warsaw

 Z okazji nadchodzącej rocznicy 1 września, w ramach oddolnych akcji Polaków na całym świecie, obniżaliśmy cenę drukowanej wersji książki Killing Warsaw do ceny minimalnej (koszt druku) 3.83 USD.