On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, August 19, 2023

Walka o reparacje: 1 września odbędzie się manifestacja w Sydney

 Niezależna(.)pl: 1 września 2023 r. pod konsulatem Niemiec w Sydney odbędzie się manifestacja wsparcia dla żądań Polski o należne reparacje za straty w trakcie II wojny światowej.

więcej 

1 września 2023 wydawane przez nas serie eBooków (Kindle) („Killing Warsaw” i „Killing Poland”) będą oferowane BEZPŁATNIE lub za 1 dolara. Wróć wkrótce po więcej szczegółów.