Saturday, September 9, 2023

Komuniści żądają położenia kresu „chrześcijańskiemu faszyzmowi” w szkołach

Fox News: Na spotkaniu Zarządu Zjednoczonych Szkół (powiatu) Orange przyjęto politykę powiadamiania rodziców podobną do tej przyjętej w pięciu innych okręgach w całym stanie, która wymaga od personelu powiadamiania rodziców, gdy ich dziecko zidentyfikuje się jako osoba transpłciowa.

Przed decydującym głosowaniem członkowie Rewolucyjnej Partii Komunistycznej zakłócili spotkanie, a jeden z nich przekrzykiwał zwolenników przez megafon. Doprowadziło to do wrzasków między obiema stronami, zanim funkcjonariusze wyprowadzili protestujących komunistów, jak podaje „Los Angeles Times”.

Podczas części spotkania zawierającej komentarze otwarte kobieta, która przedstawiła się jako członkini radykalnej grupy, sprzeciwiła się omawianiu tej polityki z „faszystami”.

„Przygotowujemy się do prawdziwej rewolucji, aby pozbyć się tego systemu” – powiedziała publiczności. „Jakiekolwiek próby negocjacji z którymkolwiek z tych faszystów na sali, przy tablicy, są nielegalne”.

Następnie wezwała każdego, kto „ma ludzkie podejście dla osób LGBTQ”, aby „przygotował się na rewolucję mającą na celu obalenie całego systemu, który zrodził tę białą supremację i tę męską supremację”.

Inny mówca należący do tej grupy ostrzegł, że kraj zmierza w stronę „kryzysu” „chrześcijańskich fundamentalistycznych faszystów dążących do władzy”. Wezwał przeciwników tej polityki, aby byli „odważni” i przygotowali się do „wszechstronnej walki o powołanie do życia nowego społeczeństwa”.

PN: Najgorsze w tym wszystkim jest to, że rząd prezydenta Bidena ma podobne poglądy, co udowadnia nękając rodziców, którzy się temu sprzeciwiają.