On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, November 11, 2023

Dziś Dzień Weterana w USA i Narodowe Święto Niepodległości w Polsce

Dzień Weteranów, pierwotnie znany jako Dzień Rozejmu, obchodzony jest corocznie 11 listopada, aby uhonorować weteranów wojskowych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zbiega się to ze świętami obchodzonymi w innych krajach, upamiętniającymi rocznicę zakończenia I wojny światowej (podobnie jak Narodowe Święto Niepodległości w Polsce).

Narodowe Święto Niepodległości to święto narodowe w Polsce obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności jako II Rzeczypospolitej w 1918 roku od Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgierskiego i Rosyjskiego. Po rozbiorach pod koniec XVIII w. Polska przestała istnieć na 123 lata, aż do zakończenia I wojny światowej, kiedy zniszczenie sąsiednich mocarstw umożliwiło jej ponowne odrodzenie.