Tuesday, November 7, 2023

Grupa proaborcyjna rozpoczyna w Ohio przed wyborczy „Billboardowy Blitz” skierowany do katolików

Breitbart/Lifesite News: Grupa proaborcyjna o nazwie „Katolicy na rzecz Wyboru” rozpoczęła w zeszłym tygodniu proaborcyjną kampanię billbordową w całym Ohio przed wtorkowymi wyborami które mogą zadecydować o przyszłości przepisów aborcyjnych w tym stanie.

Grupa wykupiła ogłoszenia na 30 billboardach w całym stanie, w tym w siedmiu największych obszarach metropolitalnych stanu, przewidując, że do dnia wyborów prawie dziewięć milionów zobaczy te znaki. Na billboardach pojawiają się komunikaty w stylu: „Katolicy pro-choice: nie jesteście sami. Zagłosujcie na „tak” w kwestii 1” oraz „63 procent katolików popiera legalną aborcję we wszystkich lub w większości przypadków”.

Grupa „Catholics for Choice”, która odbiega od katolickiego nauczania na temat świętości życia nienarodzonych, nie cieszy się poparciem żadnego katolickiego biskupa i dlatego niewłaściwie przyjmuje miano katolickiej. Grupa ma swoją siedzibę w Waszyngtonie”, czyli bardzo blisko "katolickiego" prezydenta. 

Billboardy odnoszą się do numeru 1, decyzji dotyczącej głosowania, która – prawdopodobnie nieodwracalnie – skodyfikowałaby „prawo” do aborcji w konstytucji Ohio.

Krytycy poprawki do głosowania pilnie ostrzegają, że rozwiązanie to dotyczy znacznie więcej niż tylko aborcji i może zostać wykorzystane do zdziesiątkowania praw rodzicielskich, doprowadzenia do aborcji przez całą ciążę, a nawet umożliwienia nieletnim poddania się zabiegom zmiany płci. Niektórzy badacze konstytucji, a także gubernator Ohio Mike DeWine, wskazują na szerokie sformułowanie poprawki – w szczególności na użycie terminu „jednostka” – aby poprawkę można było wykorzystać w celu umożliwienia nieletnim uzyskania aborcji bez zgody rodziców.