Tuesday, November 7, 2023

Dzisiaj Ameryka głosuje w lokalnych wyborach

Dniem wyborów w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest wtorek następujący po pierwszym poniedziałku listopada. Może przypadać między 2 a 8 listopada lub pomiędzy nimi. Jest to dzień, w którym odbywają się głosowania powszechne w celu wybrania urzędników publicznych. Należą do nich przedstawiciele władz krajowych, stanowych i lokalnych na wszystkich poziomach, aż do prezydenta.