On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, November 7, 2023

Dzisiaj Ameryka głosuje w lokalnych wyborach

Dniem wyborów w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest wtorek następujący po pierwszym poniedziałku listopada. Może przypadać między 2 a 8 listopada lub pomiędzy nimi. Jest to dzień, w którym odbywają się głosowania powszechne w celu wybrania urzędników publicznych. Należą do nich przedstawiciele władz krajowych, stanowych i lokalnych na wszystkich poziomach, aż do prezydenta.