Tuesday, February 6, 2024

Biden może scentralizować kontrolę nad sztuczną inteligencją i wykorzystać do „celów politycznych”

Fox News: Koalicja stanowych prokuratorów generalnych (AG) ostrzega, że ​​rząd federalny może wykorzystać dekret wykonawczy podpisany przez prezydenta Bidena w zeszłym roku w sprawie sztucznej inteligencji do „centralizacji” kontroli rządu nad powstającymi technologiami oraz że kontrola ta może zostać wykorzystana do celów celach politycznych – w tym cenzurowaniu rzekomej „dezinformacji”.

„Zgodnie z ustawą o produkcji obronnej zarządzenie będzie wymagać, aby firmy opracowujące jakikolwiek model podstawowy, który stwarza poważne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego kraju lub krajowego zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, musiały powiadomić rząd federalny podczas szkolenia modelu i muszą podzielić się wynikami wszystkich testów bezpieczeństwa przeprowadzonych przez drużynę czerwoną” – oznajmił wówczas Biały Dom . „Te środki zagwarantują, że systemy sztucznej inteligencji będą bezpieczne i godne zaufania, zanim firmy upublicznią je”. 

Biały Dom stwierdził, że zarządzenie ma na celu ochronę Amerykanów przed oszustwami opartymi na sztucznej inteligencji poprzez ustanowienie standardów i najlepszych praktyk umożliwiających rozróżnienie między treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję a treściami autentycznymi. 

Jednakże w piśmie do Departamentu Handlu będącym odpowiedzią na prośbę o informacje skierowaną do Krajowego Instytutu Standardów i Technologii prokuratorzy twierdzą, że zarządzenie stworzyło dla Departamentu Handlu „funkcję strażnika” w celu nadzorowania rozwoju sztucznej inteligencji i zmusza programistów do poddania się „nieprzejrzystym i niedemokratycznym procesom”. 

„Jesteśmy ponadto zaniepokojeni tym, że biurokratyczny i mglisty proces nadzoru przewidziany w rozporządzeniu wykonawczym zniechęci do rozwoju sztucznej inteligencji, jeszcze bardziej umocni pozycję dużych graczy na rynku technologii i niewiele zrobi, aby chronić obywateli” – mówią.

Oskarżają także władzę wykonawczą o utworzenie „rządowej czarnej skrzynki” poprzez nieujawnienie, w jaki sposób rząd federalny wykorzysta dostarczone informacje.

Polonia News: Cenzura w USA tekstow anty-woke i anty-lewicowych jest juz tak powszechna, ze sztuczna inteligencja zmieni tylko to, ze bedzie szybsza.

- Na podstawie doniesień Fox News.