Tuesday, February 27, 2024

Blood Money, ta książka ukazała się dzisiaj i jest już bestsellerem

  Nowa książka Petera Schweizera "Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans" (Krwawe pieniądze: dlaczego potężni przymykają oczy, podczas gdy Chiny zabijają Amerykanów), ujawnia, w jaki sposób narkotyki, chaos społeczny i inne środki są wykorzystywane w „wojnie dezintegracyjnej” przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Schweizer stwierdza, że rękę Pekinu można znaleźć na każdym etapie śmiertelnego rozprzestrzeniania się fentanylu w Ameryce Północnej, od produkcji i eksportu chemikaliów będących prekursorami fentanylu, tworzenia fałszywych pigułek w Meksyku i USA, dystrybucji leku w USA po ułatwianie kartelu narkotykowego transakcje finansowe i pranie pieniędzy bez wykrycia.

W wywiadzie dla Glenna Becka Schweizer powiedział, że pomysł wprowadzenia blokad/lockdowns związanych z pandemią wyszedł z Chin, które „przekazały” amerykańskim miastom setki dronów, aby je egzekwować.

Jako Amazon Associate zarabiam gdy kupujesz powyższy produkt używając mój link. // As an Amazon Associate, I make money if you buy this product using the link I provide.